PARAFIA ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W BIAŁEJ

ADWENT 2018

Czterotygodniowy czas Adwentu, który nie jest okresem pokuty, ale radosnego oczekiwania, obfituje w zwyczaje i symbole. Jest podobny do całego ludzkiego życia, które jest oczekiwaniem na pełne spotkanie z Bogiem.
Dla chrześcijan to radosny czas przygotowania na przyjście Pana. Oczekiwanie na przyjście Chrystusa musi rodzić radość. Dlatego też Adwent jest nie tyle czasem pokuty, ile raczej czasem pobożnego i radosnego oczekiwania.
Najbardziej charakterystycznym zwyczajem adwentowym, zwłaszcza w Polsce, są Roraty. Jest to Msza św. sprawowana ku czci Najświętszej Maryi Panny. Wierni, często w ciemnościach przenikniętych jedynie blaskiem trzymanych w ręku świec, wraz z Maryją, czekają na wybawienie jakie światu przyniosły narodziny Zbawiciela.
Abp Jędraszewski na Adwent 2018
W liturgii adwentowej obowiązuje fioletowy kolor szat liturgicznych. Jako barwa powstała ze zmieszania błękitu i czerwieni, które odpowiednio wyrażają to, co duchowe i to, co cielesne, fiolet oznacza walkę między duchem a ciałem. Zarazem połączenie błękitu i czerwieni symbolizuje dokonane przez Wcielenie Chrystusa zjednoczenie tego, co boskie i tego, co ludzkie. Wyjątkiem jest III niedziela Adwentu – tzw. Niedziela “Gaudete” (radujcie się). Obowiązuje w niej różowy kolor szat liturgicznych, który wyraża przewagę światła, a tym samym bliskość Bożego Narodzenia.
Adwent dzieli się na dwa podokresy, z których każdy ma odrębne cechy, wyrażone w dwóch różnych prefacjach adwentowych: pierwszy podokres Adwentu obejmuje czas od pierwszej niedzieli Adwentu do 16 grudnia, kiedy czytane są teksty biblijne, zapowiadające powtórne przyjście Zbawiciela na końcu świata i przygotowujące do spotkania z Chrystusem Sędzią. Dni powszednie w tym okresie przyjmują wszystkie obchody wyższe rangą (tzn. wspomnienia dowolne, obowiązkowe, święta i uroczystości).
Drugi okres Adwentu, od 17 do 24 grudnia, to bezpośrednie przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia. W tym okresie w dni powszednie można obchodzić jedynie święta i uroczystości.

______________________________

Na podstawie: https://www.gosc.pl/doc/5196616.Dzis-zaczyna-sie-Adwent-czas-oczekiwania-na-przyjscie-Zbawiciela

 


PLAN REKOLEKCJI ADWENTOWYCH

W PARAFII ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W BIAŁEJ

PROWADZI Ojciec Franciszkanin z Niepokalanowa

NIEDZIELA – 9 XII 2018 R

GODZINA 8.30 – Msza św. z nauka dla wszystkich

Godzina 10.00 – Rosanów kaplica nauka dla wszystkich

Godzina 12.00 – Msza św. z nauką dla wszystkich

Godzina 15.00 – Kębliny kaplica nauka dla wszystkich

PONIEDZIAŁEK – 10 XII 2018 R Dzień II

Godzina 9.30 msza św. z nauką dla wszystkich

Godzina 12.00 nauka dla dzieci

Godzina 15.00 msza w kaplicy Kęblinach

Godzina 17.00 msza z nauką dla wszystkich

Godzina 19.00 Msza św. z nauką w kaplicy Rosanowie

WTOREK – 11 XII 2018 R. Dzień Spowiedzi

Spowiedź od 9.00 do 10.30 i od 16.30 do 19.30

Godzina 9.30 msza św. z nauką dla wszystkich i dla chorych

Godzina 12.00 msza św. z nauka dla dzieci i spowiedź klas IV, V, VI, VII

Godzina 15.00 msza św. W kaplicy Kęblinach oraz spowiedź

Godzina 17.00 msza św. na zakończenie rekolekcji

Godzina 19.00 msza św. w Rosanowie kaplicy i spowiedź


Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki

Czy na co dzień wszyscy zdajemy sobie sprawę, że święci wstawiają się za nami u Boga i wypraszają nam łaski, cuda, pomagają nam w osiągnięciu zbawienia? Oni widzą już Boga i z tego uprzywilejowanego stanu mogą dla nas wiele uczynić.
1 listopada, obchodzimy wspomnienie Wszystkich Świętych, a następnego dnia przypada Dzień Zaduszny. Najpierw ma swój dzień Kościół niebieski a potem Kościół cierpiący i oczekujący pełnego zbawienia. Nam, chodzącym jeszcze po ziemi przypomina to, że mamy do kogo zwrócić się o pomoc bo nasi święci patronowie, inni ukochani święci i błogosławieni zaniosą naszą modlitwę do Boga, i o tym, że rzesze dusz czekają na nasze modlitwy, odpusty i poświęcenia, które złączone z ofiarą Chrystusa skrócą ich mękę i pozwolą im oglądać oblicze Boga.
Do czego zatem wzywa nas wiara w obcowanie świętych? Najpierw do wdzięczności za łaski, które nam wyprosili inni – święci z nieba i chrześcijanie żyjący obok mnie. A potem do pomnażania „kapitału Kościoła” czyli do dzielenia się wiarą oraz do dołączenia naszego wkładu w postaci modlitwy za dusze zmarłych, a listopad jest ku temu wspaniałą okazją.

______________________________________

Źródło: na podstawie https://szlakami.pl/obcowanie-swietych/


RÓŻANIEC – JAK TO DZIAŁA?
Dla dzieci pierwszokomunijnych to raczej oczywiste i proste. Dla bierzmowanych wręcz heroiczne wyzwanie, a dla dorosłych to często walka z pamięcią i pytanie: jak to działa?
„Proszę odmówić dziesiątkę różańca”. Te słowa w wielu przypadkach wypowiadają spowiednicy, prosząc o odmówienie jednej tajemnicy różańcowej. Dla dzieci pierwszokomunijnych to raczej oczywiste i proste. Dla bierzmowanych wręcz heroiczne wyzwanie. Dla osób dorosłych często walka z pamięcią i zadanie sobie prostego pytania: jak to odmówić?
Nabożeństwo różańcowe jest jednym z najpopularniejszych i najprostszych, jakie istnieją w zachodniej duchowości. Kontemplacyjny charakter tej modlitwy pozwolił wielu świętym na zbudowanie bardzo głębokiej więzi z Maryją i jej Synem. W ostatnich dziesięcioleciach różaniec w ręku stał się jednak raczej atrybutem „babć różańcowych” niż kogoś głęboko przeżywającego swoją wiarę. Zupełnie niesłusznie!
I ty możesz chwycić za różaniec
Wspomniałem wcześniej, że różaniec jest modlitwą kontemplacyjną, że Kościół kontempluje tajemnice różańca. Tak jest w rzeczywistości, bo „klepane zdrowaśki” są w różańcu jak wskazówki w zegarku. Są jednostką czasu, która ma nam wskazywać, ile mamy go poświęcić na kontemplowanie danej tajemnicy. Nie chodzi o skupianie się na tym, czy dobrze odmawiam każde jedno „Zdrowaś Maryjo”, czy odmówiłem ich na pewno 10, a nie 9 lub 11. Dobrze rozumiały to dzieci fatimskie, które modliły się tak, jak umiały, powtarzając wielokrotnie… same słowa „Zdrowaś Maryjo”.
Każdej tajemnicy towarzyszy wspominana wcześniej dziesiątka różańca. Rozpoczyna się ona modlitwą „Ojcze nasz”, po niej odmierzamy czas naszego rozważania odmawiając dziesięciokrotnie „Zdrowaś Maryjo”. Kończymy każdorazowo oddaniem chwały Trójcy Świętej, przez odmówienie „Chwała Ojcu…”.
Wiele osób dodaje także modlitwę upraszającą Bożego Miłosierdzia, rozpoczynającą się od słów „O mój Jezu…”. Na koniec, po odmówieniu pięciu dziesiątek i rozważeniu pięciu tajemnic, pozostaje nam jedynie powierzyć Maryi w modlitwie „Pod Twoją Obronę” sprawy, za które modli się Ojciec Święty.
Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort w swoim Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny napisał, że „Bóg Ojciec dopuścił, aby nie zdziałała w swym życiu żadnego głośnego cudu, choć wyposażył Ją w zdolność do tego”. Wierzę, że dopuścił także, żeby wszystkie „zaległe” cuda dokonywały się po jej wniebowzięciu. A prawdziwa kumulacja wylewa się od czasu, kiedy św. Dominik nauczył Kościół różańca.


Komunikat

przed VI Archidiecezjalną Pielgrzymką Grup Żywego Różańca

do Sanktuarium Matki Boskiej Łaskiej

Sobór Watykański II przypomniał, że Matka Najświętsza jest „znakiem niezawodnej nadziei i pociechy dla pielgrzymującego Ludu Bożego”. W październiku, miesiącu nabożeństw różańcowych, duszpasterze i wierni świeccy z Archidiecezji Łódzkiej pielgrzymują do sanktuarium Matki Bożej Łaskiej, aby dziękować za łaski otrzymywane przez Jej pośrednictwo, prosić o dalszą opiekę i zapewnić, że uczynią „wszystko, cokolwiek Jezus im powie” (J 2,5).

Tegoroczna pielgrzymka odbędzie się w sobotę 13 października. Uroczystości rozpoczną się o godz. 1030. Msza Święta koncelebrowanej o godz. 1200. Po mszy świętej dla wszystkich pielgrzymów przewidziany jest obiad.

Pielgrzymkę zakończy koncert we wnętrzu Łaskiej Kolegiaty.

Do udziału w pielgrzymce zaproszeni są członkowie wszystkich Grup Żywego Różańca, kapłani diecezjalni i zakonni, siostry zakonne, alumni i wierni świeccy. Księża Proboszczowie proszeni są o pomoc w organizowaniu przyjazdu grup pielgrzymkowych do Łasku.

PROGRAM:

Godz. 10.30 – Powitanie Pielgrzymów

– Konferencja

Godz. 11.00 – Nabożeństwo Różańcowe w Kaplicy Matki Boskiej Łaskiej

Godz. 11.40 – Przygotowanie do liturgii Mszy Świętej

Godz. 12.00 – Uroczysta Msza koncelebrowana

Godz. 14.00 – Posiłek dla wszystkich uczestników Uroczystości

– Koncert

– Podziękowanie. Zakończenie Pielgrzymki


Odpust Św. Piotra w Okowach i Odpust Porcjunkuli – czas szczególnych łask.

Jeszcze do niedawna ogłoszenie proboszcza o odpuście parafialnym poruszało całą parafię i mobilizowało wielu ludzi. Dziś, zwłaszcza w większych miastach, wiele z tych tradycji zanika i dlatego warto przypomnieć znaczenie odpustów .

 

Nauka o odpustach łączy się z tajemnicą Bożego Miłosierdzia. W sakramencie pojednania grzesznik otrzymuje przebaczenie wyznanych grzechów, za które szczerze żałuje. Dzięki temu może on osiągnąć wieczne zbawienie. Uzyskane przebaczenie nie uwalnia jednak od kar doczesnych (czasowych), które spotykają nas za życia lub po śmierci w czyśćcu. Uwolnieniu od tych kar służy właśnie obfity skarbiec odpustów Kościoła.

 

5. sierpnia będziemy obchodzili w naszej parafii odpust ku czci Św. Piotra w Okowach.

 

Drugiego sierpnia obchodzimy wspomnienie Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli. Czy jednak wiemy, że w tym dniu w każdym kościele parafialnym możemy zyskać odpust zupełny, zwany „odpustem Porcjunkuli”?
Porcjunkula, czyli „kawałeczek”, „drobna część”, to niewielka kapliczka, która obecnie mieści się w tej świątyni. Według legendy została ona wybudowana już w VI wieku przez pielgrzymów wracających z Ziemi Świętej wiozących ze sobą grudkę ziemi z grobu Matki Bożej.
Zniszczoną kapliczkę odnowił św. Franciszek w 1207 roku i zamieszkał w niej. Później dołączyli do niego inni bracia. To św. Franciszek miał nadać świątyni nazwę Matki Bożej Anielskiej.

 

16 kwietnia 1921 roku papież Benedykt XV w dokumencie Constat apprime oficjalnie potwierdził wielowiekową tradycję „odpustu Porcjunkuli”. Zatem każdy, kto nawiedza ten mały kościółek pod Asyżem w jakimkolwiek dniu roku, może pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny.
Nie trzeba jednak jechać do Włoch, by otrzymać „odpust Porcjunkuli” – wystarczy 2 sierpnia nawiedzić którykolwiek kościół franciszkański albo własny kościół parafialny. W 1967 roku papież Paweł VI, ogłaszając swoją naukę na temat odpustów (Indulgentiarum doctrina), ustanowił bowiem dwa dni w roku, kiedy pod zwykłymi warunkami w kościele parafialnym można uzyskać odpust zupełny: pierwszy z nich to dzień święta tytularnego danego kościoła, natomiast drugi to właśnie dzień Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli.

 

Odpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy.

Warunki uzyskania odpustu zupełnego:
– Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak całkowitej dyspozycji – zyskuje się odpust cząstkowy)
– Stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego) lub spowiedź sakramentalna
– Przyjęcie Komunii świętej
– Odmówienie modlitwy (np. „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Mario”) w intencjach Ojca Świętego (nie chodzi o modlitwę w intencji samego papieża, choć i ta modlitwa jest bardzo cenna; modlitwa związana z odpustem ma być skierowana w intencji tych spraw, za które modli się każdego dnia papież. Intencje te są często ogłaszane, m.in. na naszych stronach z kalendarzem na dany miesiąc)
– Wykonanie czynności związanej z odpustem

 

Zwróćmy wszyscy uwagę, jakie możliwości stwarza nam w tym tygodniu Pan Bóg. Dwa razy możemy uczestniczyć w bardzo ważnych spotkaniach z Nim, dzięki którym dostąpimy łaski odpustu. Nie zmarnujmy tej szansy, przyjdźmy do kościoła i wspólnie przeżyjmy ten szczególny czas.

 

Pamiętajcie: czwartek od 17.00 i niedziela 8.30 i 12.00 w kościele oraz 10.00 w kaplicy w Rosanowie.

 

Tekst opracowany na podstawie źródeł:
 Zaczerpnąć ze źródła wody życia. W świecie liturgicznych znaków, Kalisz 2007
Augustyn Chwałek OFMCap„Głos Ojca Pio” (nr 28/2004)
https://www.gosc.pl/doc/4072107.Dzis-mozna-uzykac-odpust-zupelny-Porcjunkuli
https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/odpusty-w-kosciele/Maj – tak szczególny miesiąc roku, który zadziwia swoim pięknem. Przyroda mocno oddziałuje na wyobraźnię człowieka i jego doznania estetyczne. I taki właśnie miesiąc człowiek w swojej pobożności już dawno temu postanowił ofiarować Matce Boga – Maryi. Oddając się w przemożną opiekę Maryi, wyśpiewujemy wezwania Litanii loretańskiej, przyzywamy wstawiennictwa Matki Jezusa, oddajemy Jej cześć i kierujemy ku niej nasze modlitewne prośby.
W Litanii Loretańskiej widzimy Maryję roztropną, wierną, opiekuńczą, macierzyńską, pobożną…. Widzimy Maryję, w której Bóg dokonał „wielkich rzeczy”. W Litanii przyzywamy wstawiennictwa Matki Jezusa, oddajemy Jej cześć i kierujemy ku niej nasze modlitewne prośby.
W dzisiejszych czasach, gdy nasza wiara tak często wystawiana jest na próbę różnorodnych pokus, gdy człowieka dosięga zwątpienie, gdy gubi sie na ścieżkach życia i tak usilnie poszukuje pomocnej dłoni… z pomocą przychodzi Matka Boska. Przez uczestnictwo w majowym Nabożeństwie, jego scenerii i prostocie, można znaleźć odpowiedź na bardzo wiele wątpliwości, odnaleźć i odbudować korzenie swojej wiary, nawiązać szczerą więź z Chrystusem. Nabożeństwo Majowe to spotkanie z Matką Boga i z Nim samym. To możliwość zawierzenia Jej całej swojej życiowej codzienności, jej troski i problemów. Wystarczy tylko przyjść… jak do swojej Mamy.

sM. Eligia Garbacz

źródło: http://www.sluzebniczki.pl/news,slow_kilka_o_nabozenstwie_majowym,153.htmlPapieskie orędzie na Wielki Post 2018

Autor: Redaktor serwisu dwumiesięcznika SZUM Z NIEBA
Orędzie papieża Franciszka na tegoroczny Wielki Post. Jego hasłem są słowa z Ewangelii św. Mateusza:
„Ponieważ wzmoże się nieprawość, ostygnie miłość wielu” (Mt 24, 12)

Poniżej tekst papieskiego orędzia:
„Ponieważ wzmoże się nieprawość, ostygnie miłość wielu” (Mt 24, 12)

Drodzy Bracia i Siostry! – czytaj więcej…


Sztafeta powołań


Pragnienie ciszy i przygoda duchowa

Kliknij w tytuł aby przeczytać…


W przyszłą niedzielę 30 kwietnia 2017 roku przeżywamy Narodowy Dzień Czytania PISMA ŚWIĘTEGO
WEŹ I CZYTAJ !
List Świętego Pawła Apostoła do Galatów
Serdecznie wszystkich Zachęcamy i zapraszamy do otwarcia w tym właśnie dniu i może przez cały tydzień tego listu liczącego raptem sześć rozdziałów.


 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE
Alleluja Chrystus Zmartwychwstał !!!

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy Zmartwychwstania Pańskiego pragnę z głębi serca złożyć wszystkim życzenia: błogosławionych, radosnych i szczęśliwych świąt spędzonych w gronie najbliższych.
Niech Zmartwychwstały Chrystus napełnia wszystkich was zdrowiem, Wiarą, Nadzieją, Miłością i Pokojem. Idźcie i głoście wszem i wobec tę radosną wieść, ze Jezus żyje On zmartwychwstał prawdziwie zmartwychwstał dla naszego zbawienia Alleluja !!!

SZCZĘŚĆ BOŻE
Ks. Mariusz Lampa proboszcz


ŚWIĘCENIE POKARMÓW WIELKANOCNYCH W WIELKĄ SOBOTĘ BIAŁĄ

1. Godz. 9.00 – Wola Branicka – Palmowscy
2. Wola Branicka 13 – Stęcel
3. Michałów – Malinowscy
4. Kębliny – Augustyniak
5. Godz. 9.30 – Kębliny – Kaplica
6. Moszczenica – Ługowscy
7. Olszowiec – Kuszyńscy zmiana na działkach
8. Besiekierz – Sędzicka
9. Kolonia Wola Branicka – Cyganiak
10. Bądków – Olczyk
11. Warszyce – Kaczmarek
12. Biała – Pająk
13. Biała, ul Letnia – Wasiak
14. Biała – Zając zmiana na Bednarków ul. Zgierska
15. Kolonia Głowa – Wiśniewscy
16. Kolonia Głowa – Wadzyńska
17. Dzierżązna Parcela – Hauke
18. Ciosny Sady – Palmowski Sołtys
19. Godz. 13.30 – Rosanów – Kaplica
20. Rosanów, ul Długa 9 – Świątczak
21. Cisny Nowe – Kurowska
22. Ciosny Stare – Majchrzak
23. Ciosny Nowe – Pawlak
24. Dzierżązna – Pietrzak
25. Swoboda – Czernek
26. Swoboda Duża – dom po Borkowskich
27. Cyprianów – Retelewski
28. Biała – organistówka – Rogalewicz

  


Kliknij w obrazek aby przeczytać …


Kliknij w obrazek aby przeczytać…

Kliknij w obrazek aby przeczytać…MODLITWA BEZINTERESOWNA – czytaj więcej
Zapraszamy na koncert….

OSP w Białej, 26.lutego, godzina 18.00, wstęp wolny

Kliknij w obrazek aby przeczytać…


Serdecznie zapraszamy na pokaz filmu z serii film z krzyżykiem pt „Bóg nie umarł 2” .

Seans odbędzie się w sali OSP w Białej w niedzielę 29.01.2017 roku. o godzinie 18:00.

Jak zwykle zaczynamy poczęstunkiem, a następnie modlitwą. wstęp wolny.

ZAPRASZAMY 🙂

link do filmu: http://bognieumarl-film.pl/


Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (18-25 stycznia 2017)

Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas – to hasło tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Co roku jest on obchodzony od 18 do 25 stycznia. To czas, gdy chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. 

Hasło tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan zostało zaczerpnięte z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (5,14-20): Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas. Każdy dzień Tygodnia rozwija po kolei poszczególne myśli tego biblijnego tekstu: Jeden umarł za wszystkichNie żyjemy już dla siebieJuż nikogo nie znamy według ciałaTo, co dawne, przeminęłoNastało noweBóg pojednał nas ze sobąSłużba pojednaniaPojednani z Bogiem.

W tym tygodniu postarajmy się poświęcić czas na modlitwę w  intencji wszystkich chrześcijan i zachęćmy dzieci by nam towarzyszyły .

Na podstawie tekstu  Ks. Sławomira Pawłowskiego/BP KEP

.