Należy podać wyraźnie i krótko trzy kwestie:
– kiedy ostatni raz byłem u spowiedzi?
– czy odprawiłem zadaną pokutę?
– czy nie zataiłem jakiegoś grzechu?

Dopiero później wyznaję swoje grzechy.