PARAFIAData erygowania: 8 XI 1927 r. (bp Wincenty Tymieniecki)

 

Historia budowy kościoła i jego architektura:

Najstarsze, znane nam ślady, życia ludzi na terenie dzisiejszej Białej sięgają 4 tysięcy lat wstecz. Dowodem są , między innymi, fragmenty cmentarzyska z okresu brązu i okresu halsztackiego oraz lateńskiego odnalezione na terenie wsi.
Osada Biała powstała w średniowieczu i dość szybko nabrała znaczenia, ponieważ już w XV wieku decyzją biskupa gnieźnieńskiego, erygowana została samodzielna parafia. Z czasem, prawdopodobnie po potopie szwedzkim, utraciła swoją niezależność stając się na wiele lat częścią parafii Gieczno.
W II połowie XVIII wieku ówczesny właściciel Białej, sędzia łowicki Wilkanowski, ufundował kościół pod wezwaniem Świętego Piotra w Okowach. Drewniana budowla powstała na miejscu dawnej kaplicy, której fundatora , niestety, nie znamy. W końcu XIX wieku wieś liczyła 57 domów i 670 mieszkańców. Posiadała kościół filialny, szkołę gminną, urząd gminy, cztery młyny.
Parafia ponownie erygowana, już pod wezwaniem Świętych Piotra i Pawła, powstała 8. listopada 1927 roku dekretem ks. Bpa Wincentego Tymienieckiego ordynariusza łódzkiego. Pierwszym proboszczem został ks. Stanisław Drzymała.
Ten wczesnobarokowy zabytek charakteryzuje się zrębową konstrukcją, jest trójnawowy, kryty gontem z węższym prezbiterium zamkniętym wielobocznie i zwróconym na północ. Ołtarze z połowy XVII wieku nadają całemu wnętrzu niepowtarzalny klimat i stanowią o jego wyjątkowości. Główny przedstawia św. biskupów Wojciecha i Stanisława, w zwieńczeniu rzeźbiona głowa Chrystusa podającego klucze św. Piotrowi a księgę św. Pawłowi. Znajduje się tam także obraz Przemienienia Chrystusa z tego samego okresu. Na obramowaniach widoczny herb rodziny Warszyckich – Abdank. Ołtarz boczny Matki Bożej przedstawia obraz św. Józefa z Dzieciątkiem, figurkę św. Jerzego zabijającego smoka i obraz Matki Bożej Niepokalanej. Usytuowany po prawej stronie drugi ołtarz boczny zdobi scena uwolnienia św. Piotra z więzienia zwana św. Piotr w Okowach. W górnej części wyobrażenie walki Michała Archanioła z szatanem. Również z XVII wieku pochodzi rzeźba Boga Ojca i dwa krucyfiksy.
Z tyłu budynku znajduje się mogiła trzech nieznanych powstańców z 1863 roku oraz tablica pamiątkowa odsłonięta 11. listopada 1928 roku.
Kościół przebudowano w 1938 roku powiększając zachrystię, dobudowując kruchtę i likwidując dwie boczne kapliczki. W czasie II wojny światowej świątynia uległa dewastacji, zrabowano elementy liturgiczne, dzwony, zniszczono akta parafialne. W latach 1945-1946 społeczność wsi wspólnymi siłami zdołała odnowić kościół.


Wyposażenie kościoła:

Ołtarz główny i dwa boczne wczesnobarokowe z poł. XVII w. Ambona nowa z rokokowym baldachimem. W kościele znajdują się stare organy, Droga Krzyżowa, chrzcielnica. Dzwony ufundowano po II wojnie światowej.

 

Miejscowości należące do parafii

Bądków – 4 km, Besiekierz Rudny (część) – 5, Biała, wieś kościelna, Ciosny – 4,5, Cyprianów – 1, Dzierżązna – 2, Kębliny – 4, Kolonia Głowa – 1, Kolonia Wola Branicka – 3, Leonów – 2,5, Michałów – 2,5, Moszczenica – 6, Ostrów – 2, Rosanów – 7,

Swoboda – 2, Warszyce – 2, Wola Branicka – 1


LICZBA MIESZKAŃCÓW

2500

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE

IV niedziela Wielkiego Postu, poniedziałek i wtorek

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA

w 2002 r. (bp Ireneusz Pękalski)

CMENTARZ GRZEBALNY

1 ha (200 m)

PLEBANIA

wybudowana w 1978 r., murowana, centralne ogrzewanie

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:

Kaplica w Kęblinach, ul. Strykowska

Kaplica w Rosanowie, ul. M. Konopnickiej 1


FORMY DUSZPASTERSTWA

Żywa Róża, ministranci, schola, asysta parafialna

 

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.

ks. Stanisław Drzymała 1927–1931
ks. Leon Dębicki 1931–1935
ks. Józef Tomasik 1935–1936
ks. Leon Lipiński 1936–1939
ks. Ludwik Kaczmarek 1939–1940
ks. Ludwik Kaczmarek 1945–1946
ks. Albin Mydlarz 1946–1948
ks. Józef Świątczak 1948–1952
ks. Marian Konrady 1952–1964
ks. Jerzy Kowalczyk 1964–1988
ks. Stanisław Ochotnicki 1988–2015

ks. Mariusz Lampa 07.2015 –

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII

Radosław Tomczak, franciszkanin, święcenie diakonatu 2005 r.

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII

s. Anna Kociszewska 1965 r., pasterka

† s. Marianna Kociszewska, pasterka
s. Kazimiera Jurkowska 1977, służebniczka
s. Magdalena Modlińska 2004, michalitka


KSIĘGI METRYKALNE

ochrzczonych 1945–2006, małżeństw 1945–2017,

zmarłych 1945–2017


OBSADA PERSONALNA

Proboszcz: ks. Mariusz Lampa, mian. 1 VIII 2015 tel. 42 717-84-89