Narzeczeni pragnący zawrzeć sakrament małżeństwa w naszej parafii powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej nie mniej niż 2 i nie więcej niż 3 miesiące przed zaplanowanym terminem ślubu (możliwa jest wcześniejsza rezerwacja terminu) i przynieść następujące dokumenty:

  • metryki chrztu,
  • dowody osobiste,
  • świadectwa nauk przedmałżeńskich,
  • dokumenty konkordatowe (do ślubu konkordatowego) – wydane przez USC właściwy dla miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych. Jeśli wcześniej był zawarty ślub cywilny, należy przynieść stosowny dokument wydany przez USC.
  • w przypadku wdowców: metryka śmierci współmałżonka.

Druga wizyta narzeczonych w kancelarii to spisanie aktu małżeństwa i ma miejsce około 2 tygodni przed terminem ślubu. Na tę wizytę należy przygotować dane personalne świadków: imię, nazwisko, wiek i dokładny adres.

UWAGA !!! Kamerzyści, fotografowie i dekoratorzy mogą wykonywać swoje usługi po wcześniejszym zgłoszeniu się do księdza proboszcza lub do księdza odprawiającego dany sakrament.