Dokumenty do zgłoszenia chrztu

 • Odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
 • Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka, jeśli ślub był udzielany w innej parafii
 • Dane chrzestnych: imię, nazwisko, wiek i adres
 • Zaświadczenia od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi i mogą pełnić godność ojca i matki chrzestnej
 • Rodzice i chrzestni otrzymują kartki do spowiedzi i odbywają katechezę przedchrzcielną
 • Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które:
  – ukończyły 16. rok życia,
  – przyjęły sakrament bierzmowania
  – są wierzące i praktykujące
  – są w stanie wolnym bądź żyją w związku sakramentalnym.