Kandydat pragnący dobrze przygotować się do przyjęcia sakramentu bierzmowania zobowiązany jest do 

wypełnienia następujących warunków:

–  w każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć we Mszy św.,
– regularnie przystępować do sakramentu pokuty,
– sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej,
• • brać udział w spotkaniach z Animatorem w grupach kandydatów do bierzmowania